Forside      5 års garanti   Stemning og luftfugtighed   Værkstedet   

Om forretningen   Kontakt og online booking

 

Klaverstemning og lidt om luftfugtighed

dpif_lille_hvi.jpg (6061 bytes)

Pianostemning Randers: Pris kr. 1000,- inkl. moms. 

Hvis klaveret er meget falsk, stemmes det først op en ekstra gang i kammertonen mod et tillæg af kr. 200,- inkl moms.

Udgift til kørsel: kun kr. 4,-  pr kørt km (fordeles på kunderne på turen). 

Ring evt. til venner og bekendte og spar kørsel.

Ring derefter til mig på 21 49 56 57 

-eller benyt online booking

Rabat v. mere end 10 stk: nr. 11 klaver er gratis.

Klaverstemningen udføres altid af Steen Hedegård selv, som har bestået Dansk Pianostemmer og Instrumentmagers fagprøve (se mærket herover), hvor man skal kunne stemme efter året samt foretage alle slags reparationer og mekanikregulering. 

I 2010 endvidere bestået Europianostimmer und techniker stemmerprøve og opnået karakterer på koncertstemmer niveau.

Klaverstemmer Steen Hedegård stemmer til såvel koncerter ( Værket, Randers Kammerorkester oa. ) samt musikskoler i Randers, Viborg, Hobro, Silkeborg, Skanderborg, Ry, Favrskov, Djursland, Østjylland, Midtjylland, foruden institutioner og private.

Hvordan skiftende luftfugtighed påvirker stemningen:

Det der betyder mest for, at instrumentet holder stemningen, er ikke så meget konstant temperatur, som det er konstant luftfugtighed.  Strengene hviler nemlig på steget, som igen er fæstnet til sangbunden, som er en stor træplade, og som skiftevis udvider sig og trækker sig sammen med skiftende luftfugtighed.  Pga. at sangbunden er lakeret, gør der dog typisk 1-2 mdr inden sangbunden har nået samme fugtighed som luften, -inden det er aklimatiseret.

Hvordan luftfugtigheden typisk forandrer sig året igennem:

Det der bestemmer luftfugtigheden i et hus, er forskellen på temperaturen i rummet og temperaturen og luftfugtigheden ude. 

Kold luft kan ikke indeholde når så meget vanddamp som varm luft. Derfor er der ikke meget vanddamp i luften om vinteren ude, når det f.eks fryser meget. Når denne frysetørrede luft ved udluftning kommer ind i huset og varmes måske 30 grader op, falder luftfugtigheden meget -ofte helt ned til 25-30%LRF, afhængig af hvor stor luftudskiftningen er,  hvilket gennem et par måneder kan forårsage revnedannelser i sangbunden, som trækker sig sammen -og instrumentet falder i stemningen. 

Omvendt sidst på sommeren. Her kan luftfugtighed og temperatur ude være temmelig høje, og luften indeholde meget vanddamp.   Står instrumentet i et køligt nordvendt rum eller en kælder uden varme fra hverken vinduer eller radiator, kan luftfugtigheden stige helt op til 75-80%LRF, hvilket før træet til at udvide sig -også i sangbunden (og klaveret stiger i stemningen i midterområdet), måske så meget at cellerne i træet ligefrem knuses med senere revnedannelse til følge. Tangenterne og mekanikken, der også er lavet af træ, begynder at gå trægt, da træet spænder om aksler og stifter.   

Forår og efterår er en slags mellemstadier, hvor luftfugtigheden gerne er når det ideele på 55%LRF, hvilket er det område, hvor træet arbejder mindst.

Gulvvarme, brændeovn, genveks og luftfugtighed:

Hvis gulvet er varmt under klaveret, er det en god ide at isolere mellem gulv og klaver med en 30-40mm flamingoplade el.lign. så den varme luft ikke trænger op og udtørrer klaveret. 

Det er ikke godt at have brændeovn i samme rum som klaveret, da en brændeovn foruden varme også giver en stor udskiftning af luft, som kan få luftfugtigheden til at falde drastisk. Tjek med hygrometer at luftfugtigheden ikke falder til under 50%LRF og tilfør ellers fugt ved evt. at sætte en beholder med vand på brændeovnen.

Genveks og andre ventilations systemer giver gerne meget tør luft om vinteren. Kan evt. afhjælpes ved at lade en større del af luften recirkulere eller ved at skrue ned for mængden af luft der udskiftes. Ellers skal der tilføres fugt evt. vha. et fordampningsanlæg. 

 

Hvad man kan gøre for at holde konstant luftfugtighed:

Om vinteren:

-kan man hænge vandfordampere på radiatorer, så hygrometeret altid viser ml. 50 - 55%LRF. Det anbefales at købe et digitalt hygrometer,  da et hårhygrometer skal justeres årligt.  Desuden skal man passe på med at luftudskiftningen ikke er for stor, da det udtørrer luften. En brændeovn giver stor udskiftning af luften, hvilket ikke er godt, da det udtørrer klaveret meget.

Om sommeren:

Hvis luftfugtigheden er for høj(over 60%), skal man have en lidt varme på om aftenen og natten, og udlufte sent om aftenen, efter at duggen er faldet. Man skal endvidere ikke have døre og vinduer til at stå åbne på regnfulde dage, men derimod have lidt varme på.

Bestil et klimaanlæg til indbygning i instrumentet:

De fleste har dog andet at tænke på, end hvordan luftfugtigheden nu arter sig, hvorfor det stærkt kan anbefales at bestille et Piano-life-saver klimaanlæg, som er et apparat, der bygges ind i flyglet eller klaveret, og som holder en konstant luftfugtighed i instrumentet på ca. 55%LRF. Systemet består af et lille varmelegeme på ca. 50W og en befugterdel på ca. 10W, som via en elektrisk hygrostat altid holder en konstant luftfugtighed. Og når systemet skal påfyldes vand (1-2 gange pr md om vinteren), er der en lille lampe, der begynder at blinke -så man husker det! Pris for system til flygel eller klaver inkl. indbygning og moms:  kr. 6000,- . Den bedste tid for indbygning er først på vinteren, hvor luftfugtigheden har været ca. 50%LRF i en periode. Så opnår man at instrumentet holder stemningen meget bedre i årevis.

Hårhygrometer / digitalt hygrometer:

Hårhygrometre skal justeres ca. årligt. Læg det udenfor en dag det er tåget og juster det efter 1/2 time, så det viser 100%LRF. 

Digitale hygrometre skal normalt ikke justeres.  

Skal placeres på samme sted som instrumentet.

 

Steen Hedegård, Vestergade 70, 8900 Randers C, tlf. 21 49 56 57